Gribas laikmeta sākums

Gribas laikmeta sākums

 • Tēzes no raksta “Par mūsdienu Krievijas publiku, baudām un gribu” https://lvportals.lv/viedokli/340115-par-musdienu-krievijas-publiku-baudam-un-gribu-2022

  Ukraina pašlaik ne tikai karo, bet arī audzina pasauli.

 • Tas ir Gribas laikmeta sākums … Kad valda griba, dzīves formas mainās – vairāk spēka, lielāki izaicinājumi, mazāk argumentācijas utt.
 • … prāts nav tas, kas valda vienmēr un visur. Kur ir runa par spēku, tur ir griba. … Griba–spēks–vara ir mūsdienu 21. gadsimta “svētā trīsvienība”
 • …patērētājsabiedrībās dzīve ir nevis cīņa, bet gan patērēšana. Šādas sabiedrības nav stipras tādēļ, ka labumi tiek pavairoti, piedāvāti un doti, – tie tikai jāpaņem, jāsamaksā, un pie tiem pierod.
 • Labklājības sabiedrību augstais līmenis priecē cilvēkus, taču padara nevērīgus pret visiem tiem, kuriem prevalē griba.
 • Gribas laikmetā daudz kas notiek citādi nekā tad, kad dominē saprāts. Nevajag argumentus, jo griba vienkārši grib.
 • ES ar zināšanu sabiedrības un zināšanu ekonomikas ideju 2010. gados paaugstināja prāta lomu. Kur “izčākstēja” šī ideoloģija? Arī Latvijā, arī attiecībā uz zinātni.
 • To nomainīja cits konstrukts – zaļais kurss –, kas netiek īstenots, jo bija pandēmija, un tagad ir karš Ukrainā.
 • Eiropeiskais konstruktīvisms spēlējas ar idejām kā būvklucīšiem. Taču neievēro vienu lietu – gribas laikmetā neder trausli klucīši, bet ir vajadzīga stingra, ar pašapziņu apveltīta stāja – spēja gribēt! Nevajag četrdesmit telefona zvanus no patērētājsabiedrībā grimstošo valstu puses, zvanot tam patvaldniekam, kurš savu iecerēto impēriju nolēmis balstīt uz varas baudu. Gribas laikmetā atkal vajag Eiropas varoņus, spēku un pašpārliecinātību.
Maija Kūle

Tēzes