Health Institute mērķis

Health Institute mērķis ir sabiedriskā labuma darbība pieaugušo izglītībā, pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā.

Health Institute uzdevumi

Lai sasniegtu mērķi, Health Institute veic uzdevumus, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tie vērsti uz:

  1. pieaugušo izglītības projektiem (projektiem, kas nav saistītiem ar konkrētu cilvēka vecuma posmu, bet gan ar cilvēka motivāciju atgriezties izglītības procesā pēc sākotnējās izglītības pabeigšanas vai pārtraukšanas, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošās kompetences konkurētspējai darba tirgū un/vai pašattīstībai);
  2. pieaugušo izglītības produktiem (pieaugušo izglītības programmām atbilstošu tehnoloģiju un metodoloģiju izveidi);
  3. pieaugušo izglītības pakalpojumiem (pieaugušo izglītības izpēti, izglītības programmu izstrādi un atbilstošu mācību satura un mācību procesa nodrošināšanu);
  4. pieaugušo izglītības partnerības izveidi un nodrošināšanu projektos;
  5. intelektuālā īpašuma investīcijām pieaugušo izglītībā;
  6. pieaugušo izglītības ekspertīzi.