ImageTitleSummaryAuthorDate
Protected: 05.2. Iepirkumu likums

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.8. Projekta iekšējā kontrole

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.7. Atbilstība un gatavība revīzijai

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.6. Projekta izmaksu sadale un ziņošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.5. Projekta izdevumu dokumentācija un atskaites

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.4. Projekta budžeta uzraudzība un kontrole

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.3. Projekta norēķinu konts

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.2. Kontu plāns

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 08.1. Grāmatvedības organizēšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.10. Ārējā uzraudzība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.9. Dokumentācija un ziņošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.8. Regulāra uzraudzība un pārskatīšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.7. Apmācība un izpratne

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.6. Atraidīšana un atstādināšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.5. Interešu konflikta pārskatīšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.4. Pārredzamība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.3. Neobjektīva lēmumu pieņemšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.2. Atklāšanas prasības

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 07.1. Skaidras politika un procedūras izveide

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.10. Datu saglabāšana un iznīcināšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.9. Paziņojums par datu pārkāpumiem

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.8. Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.7. Datu apstrādes līgumi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.6. Datu subjekta tiesības

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.5. Datu drošības pasākumi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.4. Pārredzamība un informācija

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.3. Apstrādes likumīgais pamats

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.2. Datu minimizēšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 06.1. Izpratne par Vispārīgo datu aizsardzības regulas (VDAR) prasībām

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.7. Aizsardzības līdzekļi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.6. Līgumu pārvaldība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.5. Vērtēšanas kritēriji

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.4. Publicēšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.3. Dokumentācija

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.2. Sliekšņi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.3.1. Iepirkuma procedūras

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.8. Risku pārvaldība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.7. Savlaicīgums

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.6. Kvalitātes nodrošināšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.5. Godīga konkurence

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.4. Pārredzamība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.3. Atbilstība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.2. Vērtība pret naudu

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 05.1.1. Budžeta piešķiršana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.9. Atbilstība Erasmus+ vadlīnijām

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.8. Konfliktu risināšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.7. Intelektuālais īpašums un datu aizsardzība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.6. Finanšu vadība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.5. Komunikācija un sadarbība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.4. Uzraudzība un ziņošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.3. Kvalitātes kontroles pasākumi

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.2. Darba sfēra

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 04.1. Formāla vienošanās

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.7. Kvalitātes nodrošināšana un atbilstība

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.6. Kultūras apmaiņa un tīklu veidošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.5. Uzraudzība un novērtēšana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.4. Loģistika un atbalsts

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.3. Dalībnieku atlase un sagatavošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.2. Sadarbības plānošana

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 03.1. Saziņa

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.8. Valodas un kultūras atbalsts

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.7. Uzraudzības un novērtēšanas komanda

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.6. Komunikācijas un izplatīšanas darbinieks

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.5. Kvalitātes nodrošināšanas darbinieks

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.4. Mobilitātes koordinatori

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.3. Finanšu vadītājs

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.2. Administratīvais personāls

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 02.1. Projekta koordinators

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.10. Izplatīšanas plāns (Dissemination Plan)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.09. Nobeiguma ziņojums (Final Report)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.08. Finanšu pārskati un revīzijas (Financial Reports and Audits)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.07. Dalībnieku ziņojumi (Participant Reports)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.06. Uzraudzības un novērtēšanas plāns (Monitoring and Evaluation Plan)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.05. Starpiestāžu nolīgums (IIA – Inter-Institutional Agreement)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.04. Finanšu līgums, grāmatvedības politika (Financial Agreement, Accounting Policy)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.03. Mobilitātes līgums (Mobility Agreement)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.02. Projekta priekšlikums (Project Proposal)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.01. Erasmus+ granta līgums (Erasmus+ Grant Agreement)

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23
Protected: 01.00. Projekta dokumentu nomenklatūra

There is no excerpt because this is a protected post.

2024 March 23