Projekta identifikācija

 1. Action Type: Adult education mobility
 2. Project agreement number: 2021-1-LV01-KA122-ADU-000019111
 3. Project Title: The European Dimension in Non-Governmental Organizations Education: Strategies and Tactics (turpmāk tekstā – PROJEKTS)

Projekta stratēģija un taktika

Organizāciju, dažādu projektu konkurētspējas paaugstināšanai aizvien biežāk tiek pielietotas kara zinātnes un kara mākslas kategorijas “stratēģija” un “taktika”. Stratēģijas un taktikas izstrādes mērķis – radīt efektīvu, atbildīgu un elastīgu organizācijas / projekta pārvaldes modeli attīstībai (procesam) un izaugsmei (rezultātam).

Aivars Lasmanis

Valdes priekšsēdētājs | Galvenais projekta vadītājs | Pedagoģijas doktors, Nodibinājums "Health Institute"

1.Projekta informācijas panelis (Project Dashboard) – Projekta centrs
2.Projekta harta (Project Charter) – Projekta apkopotas prasības – komponentes, kas nepieciešamas detalizētai projekta plānošanai (apkopota informācija par Projektu, dokumentēti mērķi un uzdevumi, apkopotas prasības, riski, plānotie laika grafiki, novērtētas izmaksas, izsekotas sanāksmes)
3.Projekta plāns (Project Plan) – vieta Projekta definēšanai un plānošanai
4.Projekta kontrole (Project Control) – vieta Projekta pārraudzīšanai un pārvaldīšanai
5.Projekta stāvoklis (Project Status) – vieta visaptveroša Projekta stāvokļa pārskatam
6.Projekta laika grafiks (Project Timeline) – vieta, kur izsekot Projekta atskaites punktiem, notikumiem, svarīgiem datumiem
7.Turpmākā stratēģiskā plānošana (Strategic Planning) – vieta, kur noteikt organizācijas Health Institute turpmāko stratēģiju, virzību dažu nākamo gadu laikā

Situācijas izpētes pase

 1. Situācijas izpētes mērķis: sistematizēt, paplašināt un nostiprināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, sekmēt projektā iesaistīto dalībnieku kompetenču attīstību un izziņas (mācību) prasmes PROJEKTA kontekstā.
 2. Situācijas izpētes sagaidāmais rezultāts: jaunu ERASMUS+ projektu izveide un realizācija (resultāts: https://icerp.eu).
 3. Situācijas izpētes temats: NVO izglītības stratēģija un taktika Eiropas kontekstā.
 4. Situācijas izpētes objekts: NVO darbība un apstākļi, kādos tā tiek veikta.
 5. Situācijas izpētes priekšmets: NVO izglītības stratēģijas un taktikas.
 6. Situācijas izpētes jautājums: Kādas ir NVO izglītības stratēģijas un taktikas?

Situācijas izpētes identifikācija

 1. Situācijas izpētes vieta: Ziemeļitālijas reģioni
 2. Situācijas izpētes laika posms: Start date: 01-09-2021 – End date: 28-02-2023
 3. Situācijas izpētes metodika: klātiene + attālināti
 4. Situācijas izpēti vada: Aivars Lasmanis – Nodibinājuma “Health Institute” valdes priekšsēdētājs, pētnieks, pedagoģijas doktors (Dr. paed.)
 5. Situācijas izpētē piedalās:
  1.Rūta Karlsone – Nodibinājuma “Health Institute” projekta vadītāja, pētniece andragoģijā; Adult Educator (AE)
  2.Gundega Lasmane – Nodibinājuma “Health Institute” izglītības metodiķe, pētniece andragoģijā, Master of Medicine (MMed), Adult Educator (AE)
 6. Situācijas izpētē pieaicinātie: Ziemeļitālijas organizācijas, kuras saistītas ar izglītību
 7. Situācijas izpēti protokolē: Rūta Karlsone – Nodibinājuma “Health Institute” projekta vadītāja